Comisia de libertăți civile a Parlamentului European, în pofida numelui, adoptă propunerea pentru păstrarea datelor privind detaliile de zbor (PNR proposal)

Săptămâna aceasta, Joi, 15 Iulie 2005, în comisia de Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a fost votată și adoptată o propunere care recomandă păstrarea datelor privind datele de zbor ale tuturor pasagerilor care intră, ies sau traversează Uniunea Europeană (Passenger Name Records – PNR).

Această propunere, până acum, urmează același traseu nefericit pe care l-a urmat și retenția datelor de trafic în Uniunea Europeană. Problemele acestei propuneri sunt, în mare măsură, aceleași cu cele ale retenției datelor de trafic.

ApTI a contactat toți membrii comisiei LIBE pentru a le atrage atenția asupra problemelor grave pe care le cauzează această propunere.

Textul următor a fost trimis celor 5 membri români ai comisiei LIBE, de la care nu am primit nici un răspuns:

Vă scriu în calitate de membru al Asociației pentru Tehnologie și Internet – ApTI (www.apti.ro) pentru a vă atrage atenția asupra votului de mâine 15 iulie 2015 privitor la propunerea de directivă Passenger Name Records. Propunerea se refera la colectarea de date pentru toate zborurile care vin sau pleacă din Uniunea Europeană și conține prevederi ce aduc grave atingeri drepturilor fundamentale, în special asupra drepturilor la protecția datelor personale și a vieții private – două elemente esențiale pentru o societate democratică.

Întrucât propunerea a fost inițiată în scopul prevenirii, investigării și sancționării infracțiunilor grave, a crimelor transnaționale și a terorismului, dorim să atragem atenția asupra jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului care subliniază că „statele  contractante  nu  pot,  în numele luptei împotriva terorismului și spionajului, să adopte orice măsuri pe care acestea le consideră necesare” (Cazul Klass v. Germania – http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57510, punctul 49).

În acest context, aducem aminte și că Directiva privind păstrarea datelor a fost invalidată atât la nivel european prin decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db64b73b07787a4f539fdea33356c73fe9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNaN50?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467902), cât și la nivel național printr-o serie de decizii ale statelor membre. România se află printre statele care au anulat la nivel național acest tip de lege prin cela două verdicte de neconstituționalitate date de Curtea Constituțională (deciziile 1258/2009 și 440/2014). Mai mult, propuneri similare privind colectarea masivă de date de zbor au fost respinse în anii anteriori.

Având în vedere aceste considerente, este dificil de înțeles cum o astfel de prevedere poate fi considerată legitimă.

Mai mult, există deja o serie de măsuri pentru prevenirea infracțiunilor (VIS, SIS și API) ce oferă foarte multe informații, astfel că realizarea unui astfel de sistem nu este justificată și necesară. În același timp, trebuie remarcat faptul că textul propunerii nu precizează cum și când sunt prelucrate datele și nu există o definiție clară pentru ce ar constitui „infracțiuni grave” – statele membre având opțiunea să decidă tipul de infracțiuni care ar cădea sub incidența textului.

Pe lângă incertitudinea termenilor din textul propus, propunerea conține prevederi excesive de prelucrare a datelor tuturor pasagerilor (până la 5 ani pentru Europa, 5 ani și jumătate pentru Australia și 15 ani pentru Statele Unite).

Toate aceste prevederi răstoarnă prezumția de nevinovăție și transformă a priori toți pasagerii în suspecți, fără nicio justificare legală. Totodată, trebuie subliniat că păstrarea tuturor datelor din propunerea de text nu sunt necesare pentru aplicarea legitimă și justificată a legii și nici pentru efectuarea controlului vamal. Mai mult, prelucrarea în masă a datelor este ineficientă, întrucât eforturile nu se concentrează doar pe prinderea persoanelor asupra cărora există suficiente indicii că încalcă legea, ci dimpotrivă, efortul este disipat datorită volumului enorm de date care sunt prelucrate.

La fel de îngrijorător este și faptul că aceste date colectate pot fi folosite pentru construirea de profile cu date sensibile și folosirea acestora în combinație cu alte tipuri de date. Mai mult decât atât, profilarea automatizată bazată pe agregarea automată a informațiilor din multiple baze de date este dovedită că produce fals pozitive care, atunci când au loc, au efecte catastrofale asupra unor persoane nevinovate. Exemplul cel mai revoltător, în această direcție, fiind cel al lui Maher Arar (https://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar), care a fost lipsit de libertate și torturat timp de aproape un an în urma unui astfel de fals pozitiv.
Atât Fundamental Rights Agency (http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1786-FRA-PNR-Opinion-2011_EN.pdf), cât și European Data Protection Supervisor (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03-25_PNR_EN.pdf) și Article 29 Working party (http://www.statewatch.org/news/2015/mar/eu-pnr-letter-art-29-wp-to-chair-libe.pdf) au atras atenția în repetate rânduri asupra lipsei de proporționalitate a propunerii.

Un alt punct alarmant este faptul că cele mai multe baze de date PNR sunt găzduite și/sau comunicate prin Statele Unite sau de oriunde altundeva în lume. Astfel, Statele Unite sau alte guverne pot deja obține și folosi date PNR prin acces direct de la companiile aeriene, fără a fi nevoite să acceseze datele din sistemul controlat PNR.

Având în vedere toate aceste considerente, vă rugăm să votați împotriva propunerii PNR și să depuneți toate demersurile necesare pentru adoptarea de prevederi care să reprezinte garanții reale pentru protecția datelor personale.

Textul următor, mai succint, a fost trimis tuturor celorlalți 55 membri ai comisiei LIBE, de la care am primit 3 răspunsuri, de la câte un europarlamentar din Irlanda, Suedia și Marea Britanie:

I am writing you as a member of  Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI (www.apti.ro), a digital rights organization from Romania, and as a citizen who is concerned about fundamentals rights, and, in this case specifically, the right to privacy. On July 15, you will be voting in the LIBE committee on the Proposal for a Directive on the use of Passenger Name Records.

As a concerned citizen, I urge you to reject the proposed Directive and to support Amendments 48 and 49 for the following reasons:

1. The necessity and proportionality of this legislative instrument have not been demonstrated. Those serious concerns have been echoed by the European Data Protection Supervisor and the EU Fundamental Rights agency. Furthermore, in the 1978 case of Klass & Others v Germany, the European Court of Human Rights clearly stated: “the Court stresses that this does not mean that the Contracting States enjoy an unlimited discretion to subject persons within their jurisdiction to secret surveillance. The Court, being aware of the danger such a law poses of undermining or even destroying democracy on the ground of defending it, affirms that the Contracting States may not, in the name of the struggle against espionage and terrorism, adopt whatever measures they deem appropriate.”
2. The retention period proposed by the European Commission and the Rapporteur is arbitrary, contravenes EU case law, in particular the ruling invalidating the EU Data Retention Directive.
3. The proposal undermines the right to privacy as it could establish the blanket retention of all passengers entering and leaving the EU.
4. There is no evidence showing PNR schemes are an effective anti terrorism measure. There is no evidence that tracking of all passengers and collecting PNR data is necessary or even useful for the fight against terrorism and transnational serious crimes.
5. The Rapporteur proposal, authorizing the cross reference of PNR data with ‘other databases’, would enable profiling resulting in further risk for individual’s personal data. Moreover, this kind of profiling presents a great risk of false positives which, when they happen, have a devastating impact on the life of those affected. One of the most egregious examples of this is the case of Maher Arar, which Amnesty International summarizes as follows: “Maher Arar, a Canadian citizen, was travelling home to Canada from visiting relatives in Tunisia in 2002. While changing planes at New York City’s JFK airport, he was detained by U.S. authorities and then transferred secretly to Syria, where he was held for a year and tortured.”

In April 2013, you made the right decision, rejecting this proposal due to concerns over its interference with fundamental rights. Since then, those concerns have not been addressed and the modified proposal presented to you today includes the same flaws. By supporting Amendments 48 and 49, you can uphold civil liberties and stop the establishment of yet another intrusive and ineffective surveillance system.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>