Manual privind protecţia datelor

Recent a fost publicat și în limba română Manualul de legislaţie europeană privind protecţia datelor. Manualul a fost redactat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) şi Consiliul Europei și încearcă să ofere o mai bună înţelegere a Convenţiei 108 a Consiliului Europei şi a instrumentelor UE, precum şi a jurisprudenţei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) şi a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

De ce un asemenea manual?

În decembrie 2009, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere juridic şi, astfel, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal a fost ridicat la statutul de drept fundamental individual.

La ce mă ajută manualul?

Scopul manualului este acela de a aduce în atenție reglementările în materia protecţiei datelor în cadrul Uniunii Europene şi în statele membre ale Consiliului Europei.

Pentru cine?

Manualul se adresează profesioniştilor nespecializaţi din domeniul juridic, judecătorilor, autorităţilor naţionale pentru protecţia datelor şi altor persoane care activează în domeniul protecţiei datelor.

manual legislatie protectia datelor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>