Pentru operatorii de date personale. Cum ar trebui să arate un răspuns la o cerere de acces la date?

În calitate de operator de date, una dintre tipurile de cereri pe care le vei primi vor fi cererile de acces la date.

Ce înseamnă asta?

Orice persoană afactată în vreun fel de activitatea ta, îți poate solicita să detaliezi dacă prelucrezi date personale despre aceasta. Cererea va invoca articolul 13 din Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal – acolo sunt toate obligațiile legale pe care trebuie să le ai în vedere în legătură cu dreptul de acces.

Cum trebuie să răspund?

Pe lângă trimiterea unei confirmări dacă prelucrezi sau nu date personale, va trebui să specifici în răspuns și următoarele aspecte:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date pe care le prelucrezi
  • cui anume le sunt dezvăluite datele (destinatarii sau categoriile de destinatari)
  • dacă prelucrezi date în mod automat trebuie să explici cum funcționează acest mecanism (de exemplu dacă păstrezi automat adresele IP sau dacă folosești cookie-uri)

În plus, trebuie să informezi persoana despre ce drepturi are și în ce condiții își poate exercita aceste drepturi. De exemplu, trebuie să detaliezi procedura prin care o persoană poate cere ștergerea datelor sau cui se poate adresa pentru a nu mai fi prelucrate date despre aceasta.

Totodată, trebuie să completezi răspunsul și cu informații despre posibilitatea persoanei de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal și de a înainta plângere către Autoritatea pentru Protecția Datelor (ANSPDCP). În plus, specifică și faptul că se poate adresa instanțelor de judecată dacă dorește să conteste deciziile pe care le iei în calitate de operator.

Datele trebuie puse la dizpoziție trebuie comunicate într-un format inteligibil (în așa fel încât persoana care a cerut datele să le poată și accesa, să nu aibă probleme să le deschidă) și trebuie specificate orice informații disponibile cu privire la originea datelor.

Trebuie să răspund la fiecare cerere?

O persoană poate face cereri repetate, dar la 1 solicitare pe an trebuie să îi răspunzi gratuit. Dacă primești mai multe cereri pe an de la aceeași persoană, poți fixa o taxă pentru prelucrarea cererii. Nu există tarife impuse, este la libera ta apreciere cam cât ar însemna în bani efortul de a răspunde. Totuși, ai în vedere bunele practici europene și gândește-te și ce mesaj va transmite suma fixată. De exemplu, dacă va fi o sumă mare, clienții te vor percepe ca nepăsându-ți de drepturile lor, iar reputația negativă poate afecta generarea de venituri.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>