Legea Big Brother este anulată. Păstrarea tuturor datele de trafic este interzisă.

La începutul acestei săptămâni s-a împlinit termenul de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial (numărul 653 din 4 septembrie 2014) a Deciziei Curții Constituționale 440/2014 cu privire la neconstituționalitatea Legii 82/2012 privind păstrarea datelor de trafic informațional.

Aceasta înseamnă că din această săptămână Legea 82/2012 și-a încetat orice efect juridic. Aceasta înseamnă că operatorii de comunicații electronice (adică furnizorii de telefonie și Internet) nu mai au obligația stocării tuturor datelor de trafic ale tuturor cetățenilor pe o perioadă de 6 luni din momentul comunicării, dar și că aceștia sunt obligați să nu stocheze ceea ce este mai mult decât este necesar conform Legii 506/2004 privind viața privată în sectorul comunicațiilor electronice.

Mai concret, operatorii de comunicații au obligația de a colecta doar acele date de trafic care sunt strict necesare pentru:

  • facturarea abonaților
  • obligațiilor de plată pentru interconectare (între operatori)

Termenul de stocare poate dura maxim 3 ani de zile de la data scadenței obligației de plată corespunzătoare. Toate celelalte date de trafic trebuie transformate în date anonime.

Conform paragrafului 79 din decizia CCR 440/2014, autoritățile de aplicare a legii NU au încă temei legal pentru accesul la aceste date:

De asemenea, organele judiciare şi cele cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale nu au temei legal şi constituţional nici pentru accesarea şi utilizarea datelor reţinute de către furnizori pentru facturare, plăţi pentru interconectare ori în alte scopuri comerciale (…).

Astfel dacă legiuitorii noștri ar dori o soluție simplă și logică – și nu o nouă măsură neconstituțională de supraveghere generalizată -  pentru ca accesul la aceste date să fie făcut legal (așa cum era în mare parte și înainte de 2009 când s-a dat prima lege de păstrare a datelor de trafic) aceasta este de modificare lejeră a art. 152 din Codul de Procedură Penală din

Art. 152

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor reţinute, în baza legii speciale privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe, pentru categoriile de infracţiuni prevăzute de legea privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

în (text modificat în bold)

(1) Organele de urmărire penală și cele cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor de trafic reţinute, în baza legii speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.

Oricum art. 5 alin (6) din Legea 506/2004 prevede clar că:

(6) Prevederile alin. (1)-(3) și (5) nu aduc atingere posibilității autorităților competente de a avea acces la datele de trafic, în condițiile legii.

Astfel regula în domeniu ar fi de protecție a vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (și ca o excepție accesul în anumite circumstanțe la datele de trafic oricum colectate de către operatori) și nu o răsturnare a prezumției de nevinovăție.

3 Comments

  1. Pingback: Moș Crăciun ne aduce calul troian: securismul cibernetic | Date personale si viata privata

  2. Pingback: Un grav atentat împotriva drepturilor fundamentale este folosit de autoritățile române ca un pretext pentru a propune restrângerea drepturilor fundamentale | Date personale si viata privata

  3. Pingback: CrisPres Esecul legilor Big Brother in Romania: Cum au ajuns Serviciile de Informatii sa nu mai poata accesa nici macar datele de facturare la telefonie si internet - CrisPres

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>