Departamentul juridic al Parlamentului European explică de ce păstrarea datelor de trafic nu este proporțională. Aude cineva?

Astăzi urmează să fie publicat studiul realizat de Departamentul Juridic al Parlamentului European despre decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene de a invalida Directiva retenției datelor. Până atunci, putem să consultăm aici o copie a acestui studiu.

Pe scurt, cele mai importante aspecte:

1. Decizia CJUE nu se referă strict la problema retenției datelor, ci la adoptarea de măsuri legislative de supraveghere în general.

2. Pentru a vedea dacă actele legislative sunt proporționale, Curtea indică ce aspecte trebuie analizate. Câteva dintre aspectele menționate sunt:

  • legea se aplică persoanelor pentru care există o suspiciune întemeiată?
  • aplicabilitatea legii se rezumă la un anumit teritoriu, la o anumită perioadă de timp și are în vedere combaterea infracțiunilor grave, ce țin de siguranța națională?
  • există limite ale accesului autorităților la datele reținute?
  • sunt prevăzute măsuri de protecție împotriva abuzurilor?

3. Deși hotărârea Curții invalidează numai Directiva retenției datelor, nu este exclus ca alte acte precum Passenger Name Records agreement (PNR), Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) sau Entry/Exit System (EES) să urmeze a fi declarate nule. În acest sens, Comisia Europeană poate fi rugată să examineze legalitatea acestor tratate internaționale și să propună amendamente pentru ca acestea să fie conforme cu Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. La fel, Parlamentul, Consiliul și Statele Membre pot cere CJUE să analizeze dacă acestea sunt conforme cu tratatele europene.

4. Toate propunerile actuale sau viitoare legate de măsuri de supraveghere în masă trebuie să țină cont de decizia CJUE.

5. Efectul pe care îl produce decizia CJUE în țările membre este pe de-o parte că țările membre nu mai au nicio obligație să rețină date, iar pe de altă parte, dacă țările membre decid să păstreze legea, trebuie să respecte Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

6. Mai mult, legile naționale care au implementat directiva ar putea fi invalidate pe aceleași considerente din decizia CJUE.

1 Comment

  1. Pingback: Legea păstrării datelor a fost anulată. Ce s-a întâmplat totuși cu anchetele în desfășurare și cu datele reținute? | Date personale si viata privata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>