Am scăpat de supravegherea financiară – să vedem de celelalte tipuri de supraveghere dacă mai scăpăm.

Am primit azi și răspunsul Ministerului Finanțelor Publice la opinia trimisă de ApTI privind baza de date bancare ANAF. Până să primim noi răspuns, Ordonanța de Urgență s-a adoptat, dar s-a ținut cont de comentariile trimise. Bine că (asta) s-a terminat cu bine.

Așa cum scriam, pe 3 decembrie 2014, Ministerul Finanțelor Publice propunea modificarea Codului de procedură fiscală prin adoptarea de acțiuni de supraveghere generalizată a tuturor persoanelor cu un cont și realizarea unei baze de date proprii a ANAF – actualizată lunar, în mod automat de către bănci.

Mai jos este răspunsul primit care menționează că s-a renunțat la măsurile propuse, așa că nu se schimbă nimic față de regimul actual, când solicitarea ANAF către banci se face punctual, pentru fiecare persoană în parte.

Dar, oare de supraveghere mai avem scăpare? Nu prea, după declarațiile Procurorului General.

Urmare solicitării dumneavoastră înregistrată în Ministerul Finanţelor Publice, Biroul de informare publică cu nr. 602502/2014, conform punctului de vedere transmis de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate,  vă comunicăm următoarele: privind propunerile şi observaţiile referitoare la art.l şi art.lll din proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului/pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale,/vă comunicăm că proiectul de act normativ mai sus menţionat a fost refăcut, fiind aprobată doar măsura prevăzută la art.ll, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999/privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale./

Menţionăm că în situaţia în care măsuri similare vor face obiectul unor noi proiecte de acte normative, la elaborarea acestora vor fi avute în vedere opiniile formulate de dvs.

2 Comments

  1. Pingback: Și totuși se poate – când autoritățile chiar țin cont de consultarea publică! | Date personale si viata privata

  2. Pingback: Ministerul Finanțelor Publice reface propunerea de monitorizare a conturilor bancare | Date personale si viata privata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>