Măsurile de supraveghere în masă propuse de Ministerul Finanțelor încalcă dreptul la viață privată

Ministerul Finanțelor a publicat pe 3 decembrie 2014, o propunere de Ordonanță de Urgență care propune trecerea de la actualul regim, când solicitarea ANAF către banci se face punctual, pentru fiecare persoană în parte, la o acțiune de supraveghere generalizată a tuturor persoanelor cu un cont, prin realizarea unei baze de date proprii a ANAF – actualizată lunar, în mod automat de către bănci.

[i]nstituţiile de credit au obligaţia să transmită lunar, în mod automat, organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea.

ApTI, împreună cu alte 6 organizații non-guvernamentale au trimis o opinie detaliată către Ministerul Finanțelor în care explică de ce o astfel de măsură ar încălca dreptul la viață privată, bazându-se pe jurisprudența Curții Constituționale, a Curții Europene pentru Drepturile Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene:

  • măsura este o modalitate de supraveghere în masă și răstoarnă principiul prezumției de nevinovăție. Astfel, toate persoanele se transformă în suspecți, sunt monitorizate și supravegheate pentru prinderea unora, or aceasta nu îndeplinește criteriul apărării efective a dreptului la protecția vieții private;
  • măsurile ar trebui să definească un număr limitat de persoane juridice de drept public care să aibă acces la aceste date și să precizeze în ce condiții vor fi stocate și prelucrate;
  • analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene subliniază un anumit număr de factori care sunt folosiți pentru a se asigura că ingerința nu merge „mai departe decât este necesar pentru a îndeplini obiectivul legitim urmărit”;
  • lipsa elementelor operaționale, aspect care duce la incertitudine și nesiguranță cu privire la modalitatea în care datele vor fi stocate și accesate și pe ce perioadă, cine are dreptul de a accesa aceste date și în ce condiții, dacă există o bază de date centralizată cu aceste informații și care sunt măsurile de siguranță;
  • în temeiul art. 6 alin. 7 al Legii 52/2003 am solicitat să se organizeze o întâlnire în care să se dezbată public acestă modificare a articolului 54 din Codul de procedură fiscală.

Recomandăm explorarea unor soluții care în același timp să respecte drepturile fundamentale și să atingă scopul propus, de a combate frauda fiscală.

Dacă aplicăm mutatis mutandis decizia CCR 1258/2009, o astfel de măsură ar fi cu atât mai mult neconstituțională în cazul propus de măsuri de supraveghere generalizată în cazul evaziunii fiscale.

3 Comments

  1. Pingback: Vești bune înainte de Crăciun: Securitatea cibernetică la CCR, iar baza de date ANAF pe linie moartă | Date personale si viata privata

  2. Pingback: Am scăpat de supravegherea financiară, să vedem de celelalte tipuri de supraveghere dacă mai scăpăm. | Date personale si viata privata

  3. Pingback: Si totusi se poate – cand autoritatile chiar tin cont de consultarea publica! | Date personale si viata privata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>